Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

Nové prenosné prístroje KIMO class 50 a class 110

14.06.2016 | 0 príspevkov

Francúzska firma KIMO Instruments uvádza na trh v roku 2014 novú modelovú radu prenosných meracích prístrojov. Prístroje class 50 a 110 nahrádzajú predošlú sériu prístrojov, ktoré boli na trhu od roku 2008.

Nová séria prenosných prístrojov prichádza na trh v 2 verziách:

Prenosné prístroje KIMO Instrumets Class 50

 • meranie až dvoch parametrov
 • jednoriadkový displej
 • zabudovaná sonda
 • justovací certifikát
 • Funkcia HOLD pre zadržanie hodnoty

Prenosné prístroje KIMO Instrumets Class 110

 • meranie až dvoch parametrov
 • dvojriadkový displej
 • sonda na kábli
 • kalibračný certifikát
 • Funkcia MAX, MIN, HOLD

Kimo Instruments class 50 sú jednoduché spoľahlivé prístroje pre meranie rôznych parametrov prostredia. Prístroje majú podsvietený jednoriadkový displej, dve ovládacie klávesy a zabudovanú meraciu sondu v tele prístroja. Na displeji sa okrem meranej hodnoty zobrazuje aj stav batérií. Prístroj je napájaný štyrmi tužkovými batériami AAA 1,5 V, výdrž batérie je až 180 hodín nepretržitej prevádzky. V nastavenia prístroja je možné zmeniť jednotky merania a aktivovať automatické vypnutie prístroja po určitom čase. Súčasťou dodávky je aj justovací certifikát, t.j. overenie prístroja výrobcom a taktiež prepravné puzdro.  

V nasej ponuke môžete nájsť tieto prístroje rady Class 50:

 • Teplomery (TK TR50)
 • Anemometre (VT50 LV50)
 • Tlakomery (MP50 MP51)
 • Luxmeter (LX50)
 • Vlhkomery (HD50 HM50)
 • Detektor CO (CO50)
 • Otáčkomer (CT50)

Prenosné prístroje KIMO Instrumets Class 110 

Meracie prístroje class 110 sú spoľahlivé a presné meracie prístroje pre profesionálne meranie rôznych parametrov prostredia. Prístroj ma veľký podsvietený dvojriadkový displej, kde je možné zobraziť dva merané parametre súčasné. Okrem meraných parametrov je na displeji zobrazený aj indikátor batérie, napájanie je zo štyroch AAA 1,5V batérií. Ovládanie prístroja prebieha pomocou piatich ovládacích kláves. Prístroj umožňuje zmeniť jednotky meranie, zadržať hodnotu na displeji - HOLD, zobraziť MAX a MIN meraciu hodnotu. Meracia sonda je na kábli a tak umožňuje aj merania na nedostupných miestach. Súčasťou dodávky je kalibračný certifikát (VOĽBA) a prepravné puzdro.


V našej ponuke môžete nájsť tieto prístroje rady Class 110:

 • Teplomery (TK TR110 / 112)
 • Anemometre (VT110 / 115 LV110 / 111/117 130)
 • Tlakomery (MP110 / 111/112/115 MP120 MP130)
 • Vlhkomery (HD110)
 • Detektor CO / CO2 / CH4 (CO110, AQ110, FG110)
 • Otáčkomer (CT110)
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.